شرح نهاد/سازمان / سال
کارگزار صادراتی —-> معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری —-> 95
کارگزار صادراتی —-> پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی —-> 95
کارگزار انتقال فناوری —-> معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری —-> 95
عضو —-> ستاد اقتصاد دانش بنیان وسرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی —> 96
مشاور ارزیابی فناوری  —-> صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری ارس —-> 98
عضو دارای رای —-> کمیته اقتصاد دانش بنیان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تبریز —-> 1400
رئیس کمیته بین الملل —-> جشنواره علمی و نمایشگاه بین المللی ربع رشیدی 8328 2022 Rinotex 8328

عضو دارای رای کمیته تعاملات علمی و فناوری سازمان همکاری های شانگهای 8328  —> 1401