دکتر مظفر ناصری

دکتر مظفر ناصری

درباره استاد مظفر ناصری
برخی از فعالیت های دکتر مظفر ناصری
  • رئیس اداره تنظیم مقررات صادرات و واردات،
  • مدرس اتاق بازرگانی ایران و مرکز آموزش موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صمت
  • عضو کمسیون حل اختلاف گمرکی

سایر دوره های این استاد