دکتر علیرضا شیرمحمدی فرد

دکتر علیرضا شیرمحمدی فرد

درباره دکتر علیرضا شیرمحمدی فرد
چکیده ای از فعالیت های دکتر شیرمحمدی
  • دکتری مدیریت استراتژیک دانشگاه خوارزمی
  • رئیس هیات مدیره مرکز دائم صادرات (شیرآل)
  • ریاست تیم اجرایی طراحی و اجرای بزرگترین نمایشگاه دائم صادرات هایتک در ایران.
  • موسس و رئیس هیات مدیره نمایشگاه دائم صادرات و فرصتهای سرمایه گذاری ایران.
  • ایجاد پنج پایگاه دائم صادرات در کشور های روسیه ، ارمنستان ، ترکیه ، کنیا و قطر.
  • سخنران بیش از یکصد کنفرانس ملی و بین المللی.
  • سرپرست اجرایی پروژه های مطالعه بازار محصولات ایرانی در کشورهای مختلف
  • داور مسابقه تلویزیونی میدون
دوره های موجود از دکتر علیرضا شیرمحمدی فرد