نمایش یک نتیجه

قوانین مقررات صادرات

بدون امتیاز 0 رای

حوزه صادرات

  • آشنایی با موانع موجود در حوزه صادرات
  • آشنایی با بانک های اطلاعاتی در حوزه ی خارجی
  • آشنایی با فرایند اخذ کارت بازرگانی و مسئولیت های آن
  • بررسی مزایای صادرات مخصوصاً برای شرکت های تولیدی
  • شناخت باید ها و نباید های صادراتی در ایران

آشنایی با سفارشات و زیر سامانه های سامانه جامع تجارت

  • فرایند ثبت سفارشات در سامانه جامع تجارت
  • آشنایی با زیر سامانه های موجود در سامانه جامع تجارت
  مرکز تجارت و اقتصاد بین الملل ایران
5:10:40
1
200,000 20,000 تومان

شناخت فرایند ک تجارت از مهم ترین نیاز ها و گام های شروع تجارت است آموزش اصولی این بخش برای افراد تازه وارد و علاقه مند به ورود به این فضا بسیار مهم و قابل تامل است.